Groundhoppers

Groundhoppers BWSCN

Lite har skjedd siden sist i alle fall i følge innkomne rapporter som er 0. I det hele tatt virker det som om det er liten interesse for å gi tilbakemeldinger. Men det kan jo faktisk hende at medlemmene vår ikke bryr seg om å besøke andre baner. For egen del (Petter T. Thorvalden) har jeg besøkt en ny bane: City Ground i Nottingham.
Vi følger stort sett reglene til supporterunionen. En klubbs gamle bane gjelder til den nye banen er besøkt. Så en klubb kan bare ha en bane. (Eks. Tottenham som nå spiller på Wembley)

Lista er som følger:

Navn/antall baner besøkt

1. Espen Kirknes 43
2. Ole Peder Østby 33
3. Wictor Rønneberg 30
4. Peter Joyce 30
5. Gullik Klepaker 30
6. Vidar Bakke 29
7. Arve Hansen 22
8. Petter Thorvaldsen 22
9. Preben Jacobsen 21
10. Trond Eirik Johansen 15
11. Eirik HiimTitland 14
12. Tom Nerli 13
13. Stian Østby 13
14. Jan W. Thorvaldsen 13
15. Aage Bergquist 10

(oppdatert 25.06.2019)

Føler du deg berettiget til å stå på denne lista, kontakt vår klubbsekretær Petter Thorvaldsen på pthorva@online.no
Kriterier: Du må være betalende medlem av BWSCN, samt ha besøkt fem eller fler baner i det engelske ligasystemet.