Groundhoppers

Groundhoppers BWSCN

Siden sist er det kun 2 som har rapportert nye baner. Gullik Klepaker har besøkt 2 nye baner mens Wictor Lønneberg 1 bane noe som betyr en bedring i plasseringen for begge to. Ellers må det sies å ha vært liten aktivitet blant medlemmene når det gjelder besøk på nye baner. Men her er det store muligheter for underrapportering. Lista er da som følger:

Navn/antall baner besøkt

 1. Espen Kirknes 43
 2. Ole Peder Østby 32
 3. Wictor Rønneberg 30
 4. Peter Joyce 30
 5. Gullik Klepaker 29
 6. Vidar Bakke 28
 7. Arve Hansen 21
 8. Petter Thorvaldsen 20
 9. Preben Jacobsen 20
 10. Trond Eirik Johansen 14
 11. Tom Nerli 13
 12. Stian Østby 13
 13. Eirik Titland 13
 14. Jan W. Thorvaldsen 12
 15. Aage Bergquist 10

På venteliste:
Ørnulf Pettersen 9
Arthur Højgaard 8
Svein Jensen ?
Kihm Andersen ?
Ronny Pettersen ?

(oppdatert 22.05.2018)

Føler du deg berettiget til å stå på denne lista, kontakt vår klubbsekretær Petter Thorvaldsen på pthorva@online.no
Kriterier: Du må være betalende medlem av BWSCN, samt ha besøkt fem eller fler baner i det engelske ligasystemet.